Asthenopodes traverae Molineri, Salles & Peters, 2015


doi: 10.3897/zookeys.478.8057