Hydromastodon mikei (Thomas & Boutonnet, 2004 in Thomas, Boutonnet, Peru & Horeau, 2004)