Hydrosmilodon gilliesae Thomas & Péru, 2004 in Thomas, Boutonnet, Peru & Horeau, 2004