Lachlania pallipes (Eaton, 1883)


SINÔNIMOS= Spaniophlebia pallipes Eaton, 1883, Noya pallipes (Eaton, 1883).