Simothraulopsis eurybasis Nascimento, Salles & Hamada, 2017