Tricorythodes tragoedia Souto, Angeli & Salles, 2017